Historisch Genootschap Wormer
Historisch Genootschap Wormer
Historisch Genootschap Wormer
Historisch Genootschap Wormer
Historisch Genootschap Wormer
Historisch Genootschap Wormer


Historisch Genootschap Wormer

Agenda 2017

Zaterdag 16 december 2017

vanaf 15.00 uur

Ophalen en verkoop boerderijboek

Locatie: Café Het Wapen van Wormer, Zandweg 34, Wormer

 

  

De Zaanbrug vereeuwigd door Adrianus Wildschut in 1894.

Het Genootschap pakt royaal uit voor de Open Monumentendagen 2016

Natuurlijk ook deze keer een expositie in de Stoomhal, nu over het thema ‘Iconen en symbolen’. Er is hier echter veel meer te doen. Op zaterdag
10 september een
inbrengdag voor bodemvondsten, een lezing door burgemeester Tange over de betekenis van gemeentelijke attributen vroeger en nu en een film over de geschiedenis en herbestemming van pakhuis Hollandia. Dat de koffie klaar staat spreekt voor zich.

Ook op zondag 11 september is de expositie te bezoeken en de film te zien en verder is er de mogelijkheid om per boot onder deskundige uitleg de Zaanoever van sluis tot sluis te bezichtigen. En dat is nog niet alles. Op de zaterdag is vanuit Groos een zogenaamde Jongertwandeling uitgezet van ongeveer 2,5 km langs verschillende monumenten en historische locaties. Een routebeschrijving is verkrijgbaar bij Groos waar dan tevens een powerpointpresentatie over Jac. Jongert is te zien. Programma

Bedrijvigheid aan de Zaan door G. Filet. Beeldbank Gemeentearchief Zaanstad.

Grote opkomst bij ledenvergadering

Het gat van Wormer is een oude waterput!


Vrijwel alle 120 stoelen in de Stoomhal waren bezet tijdens een geslaagde algemene ledenvergadering van het Historisch Genootschap Wormer, woensdagavond 22 maart jl.

Tijdens het huishoudelijk gedeelte werd Arthur van Haarlem herverkozen als bestuurslid, het financieel verslag goedgekeurd en de penningmeester decharge verleend.

Daarna nam gemeentelijk archeoloog Piet Kleij ons mee in de tijd, naar de vroege middeleeuwen. Hij schetste tijdens een boeiend betoog een beeld van de ontstaansgeschiedenis van Wormer en omstreken gebaseerd op bodemvondsten en de sporen die de middeleeuws ontginners in het landschap hebben achtergelaten. Deze sporen zijn overigens hier en daar nog zichtbaar en ook sommige huidige aardrijkskundige namen verwijzen naar het vroege verleden. De heer Kleij rondde de lezing af met, voor velen onder ons, een verrassende ontknoping over 'het gat van Wormer'. Niet een meteoriet of ander buitenaards object heeft het gat veroorzaakt maar inmiddels is duidelijk dat het gaat om een oude waterput die in vroeger tijd provisorisch is gedempt met materiaal wat langzamerhand is vergaan waarna de put instortte. De lezing werd zeer gewaardeerd en als dank ontving de spreker een attentie van voorzitter Roos ondersteunt door applaus van het publiek.

De pauze namen velen te baat om in een ontspannen sfeer met elkaar bij te praten. Daarna werd deel twee van de historische film Wormer in beeld vertoond. De film lokte vele enthousiaste reacties uit van het publiek over het Wormer van toen en haar bewoners. Ook dit onderdeel werd blijkens het applaus zeer op prijs gesteld.

Al met al kan terug worden gezien op een zeer geslaagde bijeenkomst.

Algemene ledenvergadering 2017.
Foto: Albert Stol

Het gat van Wormer 1975 - Geen inslag van een meteoriet of buitenaards object, maar een oude waterput, onthulde gemeentelijk archeoloog Piet Kleij.

Historisch Genootschap werkt mee aan feestweek in Torenerf


Ook dit jaar houdt het Genootschap weer een expositie in Torenerf die aanvangt  tijdens de start van de feestweek op maandag 12 juni. Verder verzorgen wij een filmochtend op woensdag 14 juni en vertonen dan de films Bejaardenuitjes in de jaren 1937, '38, '39, '47 en de film Lassie, alles over rijst, aanvang 10.15 uur.

Het is onderhand traditie geworden dat een gedeelte van de afbeeldingen die met de open monumentendagen zijn tentoongesteld in de Stoomhal, daarna een tijdelijke plek krijgen in Torenerf. De expositie met het thema Iconen en symbolen omvat een groot scala aan kenmerkende afbeeldingen van objecten en mensen van het Wormer van vroeger en nu. Voor allen die de expositie in de Stoomhal hebben gemist dus een herkansing.

De expositie duurt tot 22 augustus.

Palmpasenoptocht op 11 april 1954.
Bron: WAT002001233

Het vaandel van het burgercorps te Wormer 1787. Bron: ZOV-Collectie Zaans Museum.

Lezing Verdwenen graan, verdwenen boerderijen 22 maart a.s. in de Stoomhal

Op 22 maart 2017 houdt gemeentelijk archeoloog Piet Kleij een lezing over Wormer in de middeleeuwen. De landbouw speelde destijds een grote rol. Op welke plekken stonden toen boerderijen en hoe zagen ze eruit? En wat valt er nog meer te vertellen over Wormer in de middeleeuwen?

Na de lezing wordt deel twee van de historische film Wormer in beeld vertoond. Voorafgaand aan de lezing en film wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden van het Historisch Genootschap Wormer.

De bijeenkomst vindt plaats in de Stoomhal, Pakhuisplein 44 te Wormer en begint om 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur, de toegang is gratis en ook niet-leden zijn van harte welkom.

Simon Rem met melkkar. Collectie familie Rem.

Henk Kenter aan het melken op het land achter de boerderij aan de Veerdijk. Collectie familie Kenter.

Historisch Genootschap presenteert nieuwe publicatie: Hoe de boer uit Wormer verdween

4 augustus 2017 - Het Historisch Genootschap Wormer presenteert tijdens de komende Open Monumentendagen (9 en 10 september) een nieuwe publicatie met de titel Hoe de boer uit Wormer verdween. Op zaterdag 9 september om 11.00 uur zal het eerste exemplaar van het boek worden uitgereikt. Plaats van handeling deze keer niet de Stoomhal maar Café Groos, Dorpsstraat 206 te Wormer.

Het boek geeft een overzicht van de boerderijen die ooit in Wormer hebben gestaan vanaf 1900 tot heden, van de Veerdijk tot en met het Oosteinde. De fraai vorm gegeven uitgave bevat naast veel foto’s van weleer een beschrijving van elke boerderij en de boerenfamilies, aangevuld met persoonlijke verhalen en de rol van de boerenstand in het dorp destijds. Op een bij het boek los bijgevoegde actuele plattegrond staan alle beschreven boerderijen gemarkeerd.

Tevens zal in café Groos op zowel 9 en 10 september een expositie te bewonderen zijn van de (verdwenen) boerderijen en portretten van boerenfamilies destijds. Daarnaast geeft een slideshow met foto’s en filmbeelden uit het verleden een indruk van het vroegere Wormer.

Openingstijden: zaterdag van 10.00 – 16.00 uur en op zondag van 11.00 -16.00 uur. Het geheel wordt omlijst met live muziek en de toegang is gratis.

Het boek is tijdens de expositie te koop maar reservering is ook nu al mogelijk. Dat kan bij Albert Stol, 075 - 888 02 79.

De prijs van het boek is voor leden € 12,50 en voor niet-leden € 17,50.

Impressie slaan eerste paal voor de herbouw van de Beschuitstoren.
Bronnen: Gemeente Wormerland, Aktief, Zaans Stadsblad. Foto's Wietske van Soest.

Wedergeboorte Beschuitstoren

Op de bouwplaats aan de Dorpsstraat is op 5 juli de feestelijke aftrap gegeven voor de herbouw van de Beschuitstoren. Met een ouderwetse heistelling, een driepoot, mochten de initiatiefnemers aan de touwen trekken en daarmee de eerste paal de grond in slaan. Daarna waren er toespraken en een drankje en beschuit met muisjes voor de aanwezigen.

De gemeente wordt hoofdhuurder van de begane grond van het gebouw naast de toren en gaat deze verhuren aan de GGD Zaanstreek-Waterland en de stichting Monumentenwacht. Op de verdiepingen daarboven komen drie sociale huurwoningen die worden gekocht door WormerWonen. De toren wordt straks gebruikt door het Historisch Genootschap Wormer voor opslag en exposities.

De oorspronkelijke Beschuitstoren is in het begin van de zeventiende eeuw gebouwd. Door het luiden van de klok werden beschuitbakkers gewaarschuwd dat ze hun ovens moesten doven of weer mochten aansteken. Toen de beschuitbakkers in de achttiende eeuw verdwenen, verloor de toren zijn functie en raakte een eeuw later in verval. In 1894 is de toren gesloopt.

Op basis van historische tekeningen, schilderijen en foto’s van de vroegere Beschuitstoren heeft FKG Architecten aan de Zaan een ontwerp gemaakt van de toren. De bouw is inmiddels gestart. Naar verwachting wordt het gehele complex in april 2018 door hoofdaannemer Van der Gragt opgeleverd.

Met de herbouw van de Beschuitstoren wordt een belangrijk stuk geschiedenis weer zichtbaar voor de gemeenschap van Wormerland. De gemeente Wormerland is dan ook erg blij met het initiatief van de stichting Beschuitstoren.

Open Monumentendagen 2017 doorslaand succes

De belangstelling was overweldigend voor het boek, de expositie en de slideshow over ‘Hoe de boer uit Wormer verdween’ in Café Groos afgelopen weekend.

Het begon zaterdagochtend met de uitreiking van het eerste exemplaar van het boek aan Rijna Dokter in een afgeladen zaal met genodigden en andere belangstellenden.

Ook daarna was zowel op de zaterdag als de zondag de toeloop groot met een ongekend bezoekersaantal van in totaal ca. 900 personen.

Het boek zelf vond zodanige gretige aftrek dat al haverwege de zaterdagmiddag het boek was uitverkocht. Voor al diegenen die zich daarna melden voor een boek is een lijst aangelegd voor de nabestelling. Inmiddels heeft Zaansprint opdracht gekregen om nog 150 exemplaren bij te drukken. Deze zijn donderdag a.s. gereed.

Op donderdag 14 september vanaf 19.30 uur hebben we een extra zitting in Café Groos, Dorpsstraat 206, Wormer, om de bestelde boeken af te halen.

Voorafgaande aan de verschijning hadden al 60 personen op het boek ingetekend. Voor zover deze het afgelopen weekend nog niet zijn opgehaald kunt u dan eveneens bij ons terecht voor uw boek. Overigens ook zonder reservering kunt u het boek dan kopen.

De boerderijencommissie

Uitreiking van het eerste exemplaar door Frans Koelemeijer aan Rijna Dokter.

Volle bak tijdens de presentatie van het boek in de benedenzaal van Café Groos.

Fotowerkgroep Historisch Genootschap

April 2016 - Bij het Historisch Genootschap komen regelmatig schenkingen binnen, waaronder foto’s van vroeger. Het beleid van het Genootschap is om deze foto’s in bruikleen te geven aan het Waterlands Archief waar het materiaal onder goede condities wordt bewaard en via de beeldbank is te raadplegen. Meer lezen

Uitleg aan de Fotowerkgroep door Els Mak in het Waterlands Archief.

Eerdere berichten vindt u in het 

Genootschapsdag 18 november 2017

bij Café Groos, Dorpsstraat 206, Wormer


Het is een traditie dat in deze tijd van het jaar de Genootschapsdag wordt gehouden. Het Jaarboek 2017 ligt dan klaar om te worden opgehaald. Voor leden is het gratis en niet leden kunnen het kopen voor € 20.

Het Jaarboek 2017 zal ook dit jaar weer velen verrassen. Een korte indicatie van de inhoud:

Het wel en wee van de Beschuitstoren 1620-2017, de bittere strijd in de Wormer kerk 1694-1698, de doopsgezinden van Wormer 1540-1700, de eerste stappen van Wormer naar de moderne tijd 1910-1914, volleybal in Wormer 1955-2017, de twijfelachtige carrière van burgemeester Dirk van Egmond 1851-1868, de herinneringen van IJbert Willems 1932-  en weverijen in Wormer, verhalen uit de Wormer bodem…

Op deze dag is ook het boek Hoe de boer uit Wormer verween weer beschikbaar. Degenen die hier op hebben ingetekend kunnen het dan ophalen en het is opnieuw te koop.

We dringen erop aan zo veel mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheid om op deze dag het Jaarboek 2017 dan wel het boek Hoe de boer uit Wormer verdween op te halen als u hier op heeft ingetekend, want anders geeft ons dat veel nawerk!

Op deze dag kunt u genieten van een expositie van de afbeeldingen uit het jaarboek en wordt de gehele dag de slideshow met foto’s en filmbeelden over het boerenleven in Wormer van weleer vertoond.


Programma

10.00 - 16.00 uur         Uitreiking Jaarboek 2017 aan de leden

10.00 - 16.00 uur         Expositie van afbeeldingen over de artikelen uit het                                     jaarboek

10.00 - 16.00 uur         Uitgifte en verkoop van het boek Hoe de boer uit                                     Wormer verdween

10.00 - 16.00 uur         Slideshow Hoe de boer uit Wormer verdween


De Genootschapsdag is dit jaar bij Café Groos, Dorpsstraat 206, Wormer. Ook niet-leden zijn van harte welkom en we hopen dat het net zo’n gezellige drukte wordt als met de Open Monumentendagen.

Het bestuur

De Beschuitstoren vanuit het zuiden gezien vlak voor de sloop in 1896. Foto Waterlands Archief WAT002000920

Een bron van informatie over de historie van Wormer en zijn bewoners is te vinden op: www.wormerlander.nl

  

  

Boerderijenboek weer beschikbaar op zaterdagmiddag 16 december a.s.


Tijdens de onlangs gehouden Genootschapsdag raakte het boek Hoe de boer verdween uit Wormer opnieuw uitverkocht. Inmiddels is een nieuwe oplage van 75 stuks binnen.

Eenieder die hierop heeft ingetekend, kan het boek ophalen op zaterdagmiddag 16 december a.s. vanaf 15.00 uur in café Het Wapen van Wormer, Zandweg 34 alhier.

Op die middag wordt feestelijk aandacht geschonken aan het feit dat vijftig jaar geleden in dit pand café Landzicht de deuren sloot. Het Historisch Genootschap Wormer is hierbij aanwezig met een kraam. Het boerderijenboek is dan ook weer te koop en dat geldt eveneens voor de jaarboeken en brochures die het Genootschap in de loop der jaren heeft uitgegeven.

Rijna Dokter leest voor uit het boerderijenboek tijdens de presentatie. Foto: Albert Stol

Uitreiking van het eerste exemplaar van het Jaaboek 2017 door Trees Korver aan IJbert Willems. Foto: Albert Stol

Sfeervolle Genootschapsdag


Het was een gezellige drukte bij Groos op zaterdag 18 november jl. tijdens de jaarlijkse Genootschapsdag die begon met de presentatie van het Jaarboek 2017.

Met gepaste trots werd door een van de auteurs, Trees Korver, een eerste exemplaar uitgereikt aan IJbert Willems die de hoofdrol speelt in het artikel ‘Als ik me goed herinner'. Daarna kon op twee afgiftepunten het jaarboek door de leden worden afgehaald.

Eén van de voordelen van het lidmaatschap van het Genootschap is dat voor elk lid een gratis jaarboek beschikbaar is. Al sinds 2006 brengt het Genootschap een dergelijk boek uit, voorwaar een niet geringe prestatie. Tijdens de Genootschapsdag was ook het boek Hoe de boer uit Wormer verdween weer voor de verkoop beschikbaar. Verder konden de bezoekers genieten van een expositie van de afbeeldingen uit het jaarboek en van een diashow over de boerenstand in het Wormer van destijds.