Historisch Genootschap Wormer
Historisch Genootschap Wormer
Historisch Genootschap Wormer
Historisch Genootschap Wormer
Historisch Genootschap Wormer
Historisch Genootschap Wormer
Historisch Genootschap Wormer

Agenda

Vanaf ma 12 jun 2017

Expositie in Torenerf

Thema Iconen en symbolen


Woe 14 jun 2017 - 10.15 u

Filmochtend met Bejaardenuitjes 1937, '38, '39 en '47 en de film Lassie, alles over rijst


Za 9 en zo 10 sept 2017

Open Monumentendagen

Thema: Boeren, burgers en buitenlui


Medio nov 2017

Genootschapsdag

De Zaanbrug vereeuwigd door Adrianus Wildschut in 1894.

Fotowerkgroep Historisch Genootschap

April 2016 - Bij het Historisch Genootschap komen regelmatig schenkingen binnen, waaronder foto’s van vroeger. Het beleid van het Genootschap is om deze foto’s in bruikleen te geven aan het Waterlands Archief waar het materiaal onder goede condities wordt bewaard en via de beeldbank is te raadplegen. Meer lezen

Uitleg aan de Fotowerkgroep door Els Mak in het Waterlands Archief.

Gepensioneerden van VGZ Wormer in  het Openluchtmuseum te Arnhem.

Gezocht: spullen van Van Gelder Zonen

Mei 2016 - Na jaren van een zwervend en onzeker bestaan heeft het 'Van Gelder Archief' uiteindelijk onderdak gevonden in het Waterlands Archief in Purmerend. Het formele archief van Van Gelder Zonen is in 1982 door de curatoren in het faillissement van de Papierfabrieken Van Gelder Zonen N.V. te Amsterdam in bewaring gegeven. Dit archief is ontsloten en is in te zien in het Noord-Hollands Archief in Haarlem. Meer lezen

Het Genootschap pakt royaal uit voor de Open Monumentendagen 2016

Natuurlijk ook deze keer een expositie in de Stoomhal, nu over het thema ‘Iconen en symbolen’. Er is hier echter veel meer te doen. Op zaterdag
10 september een
inbrengdag voor bodemvondsten, een lezing door burgemeester Tange over de betekenis van gemeentelijke attributen vroeger en nu en een film over de geschiedenis en herbestemming van pakhuis Hollandia. Dat de koffie klaar staat spreekt voor zich.

Ook op zondag 11 september is de expositie te bezoeken en de film te zien en verder is er de mogelijkheid om per boot onder deskundige uitleg de Zaanoever van sluis tot sluis te bezichtigen. En dat is nog niet alles. Op de zaterdag is vanuit Groos een zogenaamde Jongertwandeling uitgezet van ongeveer 2,5 km langs verschillende monumenten en historische locaties. Een routebeschrijving is verkrijgbaar bij Groos waar dan tevens een powerpointpresentatie over Jac. Jongert is te zien. Programma

Bedrijvigheid aan de Zaan door G. Filet. Beeldbank Gemeentearchief Zaanstad.

Beschuitstoren komt terug in Wormer!


19 april 2016 - Op dinsdag 19 april jl. heeft de gemeenteraad van Wormerland besloten dat de Beschuitstoren wordt teruggebouwd. Bijna op de plek waar hij sedert eeuwen heeft gestaan tot hij in 1896 werd gesloopt. Het plan voorziet in de bouw van de toren in combinatie met kantoorruimte en drie appartementen in de sociale huursector. Voor het Historische Genootschap Wormer is er plek ingeruimd op de begane grond en op de eerste verdieping van de toren, voor oplsag en expositie. Voorwaar een prachtig besluit waar we heel bij mee zijn. Hulde aan het gemeentebestuur, Wormer Wonen en de Stichting Beschuitstoren!

Lezing Verdwenen graan, verdwenen boerderijen 22 maart a.s. in de Stoomhal

Op 22 maart 2017 houdt gemeentelijk archeoloog Piet Kleij een lezing over Wormer in de middeleeuwen. De landbouw speelde destijds een grote rol. Op welke plekken stonden toen boerderijen en hoe zagen ze eruit? En wat valt er nog meer te vertellen over Wormer in de middeleeuwen?

Na de lezing wordt deel twee van de historische film Wormer in beeld vertoond. Voorafgaand aan de lezing en film wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden van het Historisch Genootschap Wormer.

De bijeenkomst vindt plaats in de Stoomhal, Pakhuisplein 44 te Wormer en begint om 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur, de toegang is gratis en ook niet-leden zijn van harte welkom.

Het bestuur

Eerdere berichten vindt u in het 

Grote opkomst bij ledenvergadering

Het gat van Wormer is een oude waterput!


Vrijwel alle 120 stoelen in de Stoomhal waren bezet tijdens een geslaagde algemene ledenvergadering van het Historisch Genootschap Wormer, woensdagavond 22 maart jl.

Tijdens het huishoudelijk gedeelte werd Arthur van Haarlem herverkozen als bestuurslid, het financieel verslag goedgekeurd en de penningmeester decharge verleend.

Daarna nam gemeentelijk archeoloog Piet Kleij ons mee in de tijd, naar de vroege middeleeuwen. Hij schetste tijdens een boeiend betoog een beeld van de ontstaansgeschiedenis van Wormer en omstreken gebaseerd op bodemvondsten en de sporen die de middeleeuws ontginners in het landschap hebben achtergelaten. Deze sporen zijn overigens hier en daar nog zichtbaar en ook sommige huidige aardrijkskundige namen verwijzen naar het vroege verleden. De heer Kleij rondde de lezing af met, voor velen onder ons, een verrassende ontknoping over 'het gat van Wormer'. Niet een meteoriet of ander buitenaards object heeft het gat veroorzaakt maar inmiddels is duidelijk dat het gaat om een oude waterput die in vroeger tijd provisorisch is gedempt met materiaal wat langzamerhand is vergaan waarna de put instortte. De lezing werd zeer gewaardeerd en als dank ontving de spreker een attentie van voorzitter Roos ondersteunt door applaus van het publiek.

De pauze namen velen te baat om in een ontspannen sfeer met elkaar bij te praten. Daarna werd deel twee van de historische film Wormer in beeld vertoond. De film lokte vele enthousiaste reacties uit van het publiek over het Wormer van toen en haar bewoners. Ook dit onderdeel werd blijkens het applaus zeer op prijs gesteld.

Al met al kan terug worden gezien op een zeer geslaagde bijeenkomst.

Algemene ledenvergadering 2017.
Foto: Albert Stol

Het gat van Wormer 1975 - Geen inslag van een meteoriet of buitenaards object, maar een oude waterput, onthulde gemeentelijk archeoloog Piet Kleij.

Historisch Genootschap werkt mee aan feestweek in Torenerf


Ook dit jaar houdt het Genootschap weer een expositie in Torenerf die aanvangt  tijdens de start van de feestweek op maandag 12 juni. Verder verzorgen wij een filmochtend op woensdag 14 juni en vertonen dan de films Bejaardenuitjes in de jaren 1937,’'38,’'39,’'47 en de film Lassie, alles over rijst, aanvang 10.15 uur.

Het is onderhand traditie geworden dat een gedeelte van de afbeeldingen die met de open monumentendagen zijn tentoongesteld in de Stoomhal, daarna een tijdelijke plek krijgen in Torenerf. De expositie met het thema Iconen en symbolen omvat een groot scala aan kenmerkende afbeeldingen van objecten en mensen van het Wormer van vroeger en nu. Voor allen die de expositie in de Stoomhal hebben gemist dus een herkansing.

De expositie duurt tot 22 augustus.

Albert Stol

Palmpasenoptocht op 11 april 1954.
Bron: WAT002001233

Het vaandel van het burgercorps te Wormer 1787. Bron: ZOV-Collectie Zaans Museum.